Proba de sonido 22 de Xullo

FAISE SABER QUE O VINDEIRO DÍA 22 DE XULLO, ENTRE AS 9 e 14 HORAS, CO FIN DE CONSEGUIR O COÑECEMENTO POLA POBOACIÓN DO “PLAN DE EMERXENCIAS DA PRESA DE SAN PEDRO”, VAISE FACER UNHA “PROBA DE SONIDO”, QUE SERÁ AUDIBLE DENDE AS POBOACIÓNS DAS PARROQUIAS DE MELIAS E VILARIÑO.

ver máis

Bando Medidas para consumo de auga e abastecemento

O noso concello atópase en situación de pre-emerxencia en relación ao subministro de auga potable. É por isto que lles solicitamos dun novo esforzo de colaboración ante esta situación para conseguir manter as reservas o máximo tempo posible, mantendo os niveis de auga dos depósitos de abastecemento municipal e evitar vernos obrigados no futuro a […]

ver máis

Servicio de conciliación “Aula Concilia”

La actual situación ha causado un enorme perjuicio a las familias usuarias del Servicio de conciliación, el concello es plenamente consciente, por lo que se está trabajando para el retorno en cuanto sea posible. Durante el estado de alarma se ha aprovechado para realizar mejoras en el aula  y adecuarla con las medidas de seguridad […]

ver máis

Reinicio da actividade dos Puntos Limpos

O Concello do Pereiro de Aguiar comunica que a Deputación Provincial de Ourense, como prestadora do servizo, avisa do reinicio da actividade dos Puntos Limpos dos que poden facer uso os veciños e veciñas do Pereiro de Aguiar: (prestan servizo aos usuarios dos dous concellos indistintamente) O PEREIRO DE AGUIAR: Martes e Venres: 10:00h a […]

ver máis

Resintonice o seu televisor

SE ESTES DIAS DEIXA DE VER ALGUNHA CANLE DE TELEVISIÓN RESINTONICE O SEU TELEVISOR: A Xunta de Galicia está poñendo en marcha actuacións que axuden aos concellos a realizar os cambios necesarios nos centros de extensión de cobertura do sinal de TDT, realizaranse o próximo mércores 3 de xuño no centro de extensión de cobertura […]

ver máis

Novas medidas en relación cos velatorios e ceremonias fúnebres na fase II da desescalada

O CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR COMUNICA QUE O MINISTERIO DE SANIDADE ESTABLECE NOVAS MEDIDAS EN RELACIÓN COS VELATORIOS E CERIMONIAS FÚNEBRES. Orde SND/414/2020, de 16 de maio, para a flexibilización de determinadas restricions de ámbito nacional establecidas trala declaración do estado de alarma en aplicación da fase 2 del Plan para a transición cara […]

ver máis

Bando Eleccións ao Parlamento de Galicia

LUIS MENOR PEREZ, ALCALDE DO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR (Ourense), FAGO SABER Que de conformidade co artigo 39 da Lei Orgánica 5/1985 do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral (LOREX), as listas do censo electoral deste municipio, que rexerán nas Eleccións ao Parlamento de Galicia do próximo día 12 de xullo de 2020, […]

ver máis

Bando Resintonización TV

LUIS MENOR PÉREZ, ALCALDE DO PEREIRO DE AGUIAR INFORMA: SE ESTES DIAS DEIXA DE VER ALGUNHA CANLE DE TELEVISIÓN RESINTONICE O SEU TELEVISOR A Xunta de Galicia está poñendo en marcha actuacións que axuden aos concellos a realizar os cambios necesarios nos centros de extensión de cobertura do sinal de TDT, realizaranse o próximo martes […]

ver máis

Bando Cobertura da Televisión Dixital Terrestre

O Concello do Pereiro de Aguiar informa de que a cobertura da Televisión Dixital Terrestre (TDT) pode verse afectada polas redes do 4G das operadoras de telefonía móbil, ocasionando cortes no sinal. Para resolver estas perturbacións na recepción do sinal pódese solicitar a instalación dun filtro na antena SEN CUSTE NINGÚN, chamando ao seguinte teléfono […]

ver máis

Novas medidas en velatorios e ceremonias fúnebres

O Concello de Pereiro de Aguiar comunica que o Ministerio de Sanidade establece novas medidas en relación cos velatorios e cerimonias funebres.   Os velatorios poderán realizarse en todo tipo de instalacións, públicas ou privadas. Un máximo de 10 persoas en espazos pechados, e 15 ao aire libre. A participación na comitiva para o enterramento, […]

ver máis

Reparto de Mascarillas

O Concello de Pereiro de Aguiar comunica que se procederá ao reparto de mascarillas á poboación comprendida entre 3 e 65 anos. Co fin de garantir a seguridade e evitar aglomeracións, unha única persoa pode recoller todas as do pueblo ao que pertence, ou as da súa familia.        

ver máis

Canles de Comunicación co Concello na crise do COVID-19

Servizos administrativos na Casa do Concello: A atención será exclusivamente telefónica e telemática.En casos urxentes e inaprazables deberán solicitar unha cita previa por teléfono,na que se valorará a necesidade da resolución presencial   URBANISMO:   SERVIZOS SOCIAIS Teléfono para persoas maiores, soas ou enfermos que necesiten axula para recollida de medicacións, alimentos ou necesidades urxentes. […]

ver máis

Loito Oficial ata que remate o Estado de Alarma

#PereiroQuedaseNaCasa 🏠  Con motivo da situación actual ocasionada polo coronavirus, e sendo conscientes e sensibles ao sufrimento das vítimas e das súas familias polas perdas das persoas queridas. Declarar loito oficial desde as 00:00h do día 30 de Marzo, ata que remate o Estado de Alarma durante os cales as bandeiras, de todos os edificios municipais, […]

ver máis

Anuncio DOG

Por Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, declarouse a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, acti-vouse o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), e adoptáronse unha serie medidas preventivas en materia de saúde pública […]

ver máis

O Concello do Pereiro de Aguiar comunica as medidas preventivas no eido da Sanidade Mortuoria como consecuencia da Epidemia COVID-19

O CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR COMUNICA AS MEDIDAS PREVENTIVAS NO EIDO DA SANIDADE MORTUORIA COMO CONSECUENCIA DA EPIDEMIA DO COVID-19 DA COMUNIADE AUTÓNOMA DE GALICIA ACORDADAS POLA CONSELLERIA DE SANIDADE (DOG Nº60, 26/03/2020) Limítanse todas as actividades de vela de cadáveres, tanto en establecementos públicos, privados como no domicilio particular e con independencia de […]

ver máis

Bando Deputación Ourense

“Os servizos de carácter administrativo continuarán a prestarse aos cidadáns, se ben de forma non presencial, utilizando os medios telefónicos e telemáticos dispoñibles. A tal efecto, os interesados poderán tramitar as súas solicitudes e realizar as actuacións que resulten necesarias nos seus expedientes a través da sede electrónica da Deputación Provincial de Ourense. No caso […]

ver máis

Medidas en relación ao imposto IVTM 2020

Conforme ó disposto no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación da crisis sanitaria polo COVID-19 e a Resolución do 15 de marzo do 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade […]

ver máis

Estado de Alarma

O Concello do Pereiro de Aguiar comunica e adopta novas medidas adicionais tras a declaración da situación de emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia e a declaración de Estado de Alarma. Os cidadáns unicamente poderán circular polas vías de uso público para realizar as seguintes actividades: 1.Adquisición de alimentos, produtos farmacéuticos e de primeira […]

ver máis

Acta de valoración da entrevista curricular e proposta de nomeamento no proceso de selección de personal laboral temporal e creación dunha Bolsa de reserva para os anos 2020-2021 no Concello do Pereiro de Aguiar (Chofer tractor rozadora e outros vehículos municipais).

Acta de valoración da entrevista curricular e proposta de nomeamento no proceso de selección de personal laboral temporal e creación dunha Bolsa de reserva para os anos 2020-2021 no Concello do Pereiro de Aguiar (Chofer tractor rozadora e outros vehículos municipais).          

ver máis