Impostos e taxas de carácter anual.
Datas de período voluntario para o Concello do Pereiro para o ano 2020.

BICES
20/06 – 20/08

IBI Rústica
20/06 – 20/08

IBI Urbana
20/06 – 20/08

LIXO
01/06 – 30/08

IVTM
01/03 – 04/05

IAE
01/10 – 02/12