Impostos e taxas de carácter anual.
Datas de período voluntario para o Concello do Pereiro para o ano 2020.

BICES
01/07 – 31/08

*No caso dos recibos domiciliados serán cargados a partir do 20/07/2020

IBI Rústica
01/07 – 02/11

*No caso dos recibos domiciliados serán cargados a partir do 01/10/2020.

IBI Urbana
01/07 – 02/11

*No caso dos recibos domiciliados serán cargados a partir do 01/10/2020.

LIXO
31/07 – 31/10

CONTROL DE VERTIDOS – RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

*No caso dos recibos domiciliados serán cargados a partir do 31/10/2020.

IVTM
01/03 – 30/06

IAE
01/10 – 02/12