MULLER E IGUALDADE

RECURSOS DE AXUDA PARA MULLERES VITIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO

Para garantir a seguridade das vítimas de violencia de xénero durante a vixente do estado de alarma polo coronavirus, a Xunta de Galicia leva a cabo o Plan de Reforzo. Desta maneira dase continuidade as actuacións postas en marcha para a prevención e loita contra a violencia de xénero, ao amparo do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.

Mantense activo o servizo de atención telefonica 24 horas as mulleres vítimas de violencia de xénero 900 400 273 que reciben tamén as chamadas procedentes de Galicia a través do 016.
Opera con normalidade o asesoramento xurídico en liña a través da dirección igualdade.xunta.gal e seguirán operativas as terapias de apoio psicolóxico tanto en atención presencial como a través das sesións telemáticas e telefonicas.

As mulleres vítimas de violencia e os seus fillos e fillas teñen a sua disposición, de forma presencial cando sexa posible ou telefónicamente, o servizo de turno de garda psicolóxica permanente e especializada que presta apoio nos momentos iniciais da presentación da denuncia. O mesmo que ocorre nas Oficinas de Atención ás vítimas na sede xudicial das sete cidades galegas.

Mantéñense operativos, tanto en liña, teléfono ou enderezo electrónico, os servizos administraivos de carácter esencial para as vítimas, o pago de todas as axudas económicas, que se seguirán tramitando a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Funcionan con normalidade os centros de acollida existentes e e amplíanse se fora necesario durante o estado de alarma recursos alternativos e temporais de acollemento en hostais e pensións dentro do acordo coa Federación de empresas hoteleiras, as instalacións da Academia Galega de Seguridade Pública ou as Residencias de tempo libre da Xunta de Panxón e O Carballiño.

GUIA DE RECURSOS FRENTE A VIOLENCIA DE XÉNERO EN GALICIA

RECURSOS RELATIVOS Á PROVINCIA DE OURENSE

OURENSE

Rede Galega de Acollemento para prevención e tratamento integral da violencia de xénero:

 • 673 282 392
 • 900 400 273
 • Actuación Sanitaria: Servizo Galego de Saúde (881 54 02 81) (881 54 02 85) (061)

UNIDADE DE IGUALDADE DE OURENSE. XUNTA DE GALICIA

 • Avda da Habana nº 79
 • Tlf 988 386 799

 

FORZAS E CORPOS DE SEGURIDADE

 • Comisaria Provincial de Ourense 988 391 125
 • Policia Nacional 091
 • Gardia Civil 062
 • Posto Garda Civil Esgos 988 290 012
 • Policia Autonómica 988 78 88 00
 • Emerxencias 112
 • ATEMPRO Atención e protección para vítimas de violencia de xénero 900 22 22 92

AMBITO XUDICIAL

Oficina de atención á cidadanía e as vítimas 5ª planta Xulgados Ourense, Rúa Velazquez

Asistencia Xurídica Gratuita (SOX) Colexio de Avogados de Ourense 988 370 746

APOIO A INSERCIÓN LABORAL

SERVICIO PUBLICO DE EMPREGO DE GALICIA 981 545 675
ORIENTACION LABORAL CONCELLO DE O PEREIRO DE AGUIAR (649 813 948 solo whasap)

RECURSOS DE ALOXAMENTO

Rede Galega de Acollemento

 • 673 282 392
 • 900 40 02 73

RECURSOS A TRAVÉS DO MÓBIL

ESCAPP

Lembrade tamén a Aplicación ESCAPP con información para mulleres vítimas de violencia de xénero e para todas as persoas que queiran axudar e terminar con este tipo de situacións.


RECURSOS DURANTE O ESTADO DE ALARMA

Campaña Mascarilla 19, para a detección de casos de violencia de xenero
✅ As Farmacias de Galicia súmanse á iniciativa ”Mascarilla19
✅ As mulleres vítimas de violencia de xénero poderán solicitar axuda tamén na farmacia, aínda que non dispoñan dun teléfono móbil para realizar unha denuncia.
✅ A iniciativa está dirixida a prestar un apoio máis, desde a rede de 1.345 farmacias, a mulleres que nestes días convivan confinadas co seu agresor e non teñan outras canles para solicitar axuda.
🗣 Pedindo “Mascarilla19” estarás facendo unha chamada de auxilio para que poida activarse un protocolo de axuda

ESTAMOS CONTIGO

Campaña Estamos contigo, a violencia de xénero parámola unidas, Ministerio de Igualdade