MULLER E IGUALDADE

RECURSOS RELATIVOS Á PROVINCIA DE OURENSE

OURENSE

Rede Galega de Acollemento para prevención e tratamento integral da violencia de xénero:

 • 673 282 392
 • 900 400 273
 • Actuación Sanitaria: Servizo Galego de Saúde (881 54 02 81) (881 54 02 85) (061)

UNIDADE DE IGUALDADE DE OURENSE. XUNTA DE GALICIA

 • Avda da Habana nº 79
 • Tlf 988 386 799

 

FORZAS E CORPOS DE SEGURIDADE

 • Comisaria Provincial de Ourense 988 391 125
 • Policia Nacional 091
 • Gardia Civil 062
 • Posto Garda Civil Esgos 988 290 012
 • Policia Autonómica 988 78 88 00
 • Emerxencias 112
 • ATEMPRO Atención e protección para vítimas de violencia de xénero 900 22 22 92

AMBITO XUDICIAL

Oficina de atención á cidadanía e as vítimas 5ª planta Xulgados Ourense, Rúa Velazquez

Asistencia Xurídica Gratuita (SOX) Colexio de Avogados de Ourense 988 370 746

APOIO A INSERCIÓN LABORAL

SERVICIO PUBLICO DE EMPREGO DE GALICIA 981 545 675
ORIENTACION LABORAL CONCELLO DE O PEREIRO DE AGUIAR (649 813 948 solo whasap)

RECURSOS DE ALOXAMENTO

Rede Galega de Acollemento

 • 673 282 392
 • 900 40 02 73

RECURSOS FRONTE A VIOLENCIA DE XÉNERO