IDENTIDADE GRÁFICA

El escudo do Pereiro de Aguiar foi aprobado el 1 de Agosto de 1.985 por la Xunta de Galicia, Consellería da Presidencia nel Decreto 171/85 e deseñado por el arquivador de la catedral de Ourense, D. Miguel Ángel González García.

Ten catro partes ben diferenciadas:

• Coroa real. Está timbrado cunha coroa real como corresponde a un Municipio de la Monarquía Constitucional Española.

• Bordura. Atopamos nela trece cruces sinxelas de sabre en campo de Gules. Estas trece cruces fan referencia a las trece parroquias que compoñen el concello, pois la parroquia desde sempre tivo en Galicia unha importancia como núcleo unificador e unha enorme forza histórica. La proposta de la cruz como signo que representa a las parroquias, por unha banda por ser entidades de índole eclesiástico, e por outra banda, esa es la forma que se alude a las capitais del antigo Reino de Galicia. Tamén aluden a os “cruceiros” por ser elementos característicos del patrimonio artístico de la zona. El campo de Gules proponse por razóns estéticas e por ser un símbolo martirial que conveñen a las advocacións baixo las cales se acollen las freguesías deste municipio.

• Unha árbore, “ peral de sinople sobre campo de prata”. El árbore está xustificado por un dobre motivo, “ pereira” equivale en castelán a peral ( pereira en galego).- El campo de prata ten unha explicación na súa significación de auga, que no Pereiro es un factor importante en la configuración xeográfica de la zona, por ser el río Miño uno dos cursos de auga que pasa por el municipio, e el río Loña que atravesa el mesmo.

• En campo de Gules las armas dos “Feijoo”, cuxa xustificación se debe a que el Pai Feijoo naceu en Melias, sendo la personalidade máis destacada en la historia del municipio. Leva neste campo unha espada de prata con punta cara arriba, gornecida de ouro e acompañada de seis bezantes de ouro, tres a cada lado en situación de pau.

Posteriormente, nace o logotipo do concello de Pereiro. Esta identidade créase #ante a necesidade de facer máis próxima, moderna e dinámica a imaxe do noso concello.  Este logotipo é unha abstracción modernizada do noso escudo orixinal, pensado para usar en medios máis distendidos como folletos promocionais, ou comunicacións en redes sociais e outros medios dixitais.

Descarga desde aquí o logotipo oficial do Concello de Pereiro en varios formatos:

Descarga desde aquí o símbolo oficial do Concello de Pereiro en varios formatos: