TELÉFONOS DE INTERESE

Concello: 988 259 385

Aviso Whatsapp Concello: 685 089 886

Fax do Concello: 988 259 395

Alcaldía: 622 465 937

Padrón/Estatística: 622 691 771

Rexistro Civil e Xulgado de Paz: 988 315 900

Traballadora Social: 623 110 234

Servizos Sociais: 633 347 164 // 622 387 058 // 622 366 917

Servizos Sociais SAF: 622 218 879

CIM: 988 032 554

Recursos Humanos: 622 217 248

Orientación Laboral: 622 378 735

Avisos Whatsapp Orientación Laboral: 649 813 948

Oficinas Municipais: 622 359 980 // 623 139 976

Contabilidade: 622 362 853 // 622 684 829

Urbanismo: 622 367 764 // 623 327 920 // 613 113 995

Biblioteca / Cultura: 988 259 839

Avisos Whatsapp Biblioteca / Cultura: 685 528 538

GES: 988 256 351 // 619 991 041

Piscinas Municipais: 681 397 756

Servizo Deportes: 625 489 056

Servizo de Augas: 988 259 696

Catoure (Recadación): 988 226 214

Excma. Deputación Provincial de Ourense (Taxa de lixo e saneamento): 988 385 193

Emerxencias: 112

Garda Civil: 062

Bombeiros: 080

Permisos de Queimas: 012

Aviso de incendios forestais: 085

Aviso de Vespa Velutina: 060

Centro de Saúde: 988 259 318

Farmacia Pereiro: 988 259 301

Farmacia Loñoa: 988 032 448

Farmacia A Derrasa: 988 076 868

Ensino: 622 202 697

CEIP Ben-Cho-Shey: 988 259 454

Colexio Guillelme Brown: 988 259 589

Colexio Miraflores: 988 256 018

Obradoiro de Emprego: 613 114 110

Escola Infantil A Galiña Azul: 988 380 258