TELÉFONOS DE INTERESE

Concello: 988 259 385

Fax do Concello: 988 259 395

Alcaldía: 988 259 385 - Ext. 27

Secretaría - Intervención: 988 259 385 - Ext. 10

Padrón: 988 259 385 - Ext. 11

Rexistro Civil e Xulgado de Paz: 988 259 385 - Ext. 14

Orientación Laboral: 988 259 385 - Ext. 18

Servizos Sociais: 988 259 385 - Ext. 17 y 15

Contabilidade: 988 259 385 - Ext. 26

Urbanismo: 988 259 385 - Ext. 20

Biblioteca Municipal e OMIX: 988 259 839

Servizo de Augas: 988 259 696

Catoure (Recadación): 988 226 214

Excma. Deputación Provincial de Ourense (Taxa de lixo e saneamento): 988 385 193

Emerxencias: 112

Garda Civil: 062

Bombeiros: 080

Permisos de Queimas: 012

Aviso de incendios forestais: 085

Aviso de Vespa Velutina: 060

Centro de Saúde: 988 259 318

Farmacia: 988 259 301

CEIP Ben-Cho-Shey: 988 259 454

Colexio Guillelme Brown: 988 259 589

Colexio Miraflores: 988 256 018

Escola Infantil A Galiña Azul: 988 380 258