Canles de Comunicación co Concello na crise do COVID-19

Canles de Comunicación co Concello na crise do COVID-19

Servizos administrativos na Casa do Concello:

A atención será exclusivamente telefónica e telemática.En casos urxentes e inaprazables deberán solicitar unha cita previa por teléfono,na que se valorará a necesidade da resolución presencial

 • 988 259 385 de 9:00 ás 14:00 horas
 • 685 089 886 de 9:00 ás 22:00 horas para Avarías e Incidencias
 • Fax: 988 259 395.
 • Mail: [email protected]

 

URBANISMO:

 • 988 259 385 de 9:00 ás 14:00 horas
 • Mail: [email protected]
 • Todos os veciños e veciñas poden utilizar medios telemáticos para a Xestión administrativa a través da sede electrónica do Concello
  https://concellopereiro.sedelectronica.gal

 

SERVIZOS SOCIAIS

Teléfono para persoas maiores, soas ou enfermos que necesiten axula para recollida de medicacións, alimentos ou necesidades urxentes.

 

EMERXENCIAS

 • 619 99 10 41 de 22:00h ás 8:00 horas. Só Situacións de Emerxencia
 • Mail: [email protected]

 

XULGADO DE PAZ/ REXISTRO CIVIL

UNICAMENTE SE EXPEDIRAN:

 • Licenzas de enterramento.
 • Celebración de matrimonios civís en articulo mortis
 • Inscricións de nacemento en prazo perentorio.

 

 • Deberán solicitar unha cita previa por teléfono: 988 31 59 00
 • Para información Xeral pode tamén remitir mail o enderezo: [email protected]

 

CENTRO DE SAÚDE

 • 988 259 318