MEDIDAS DE PREVENCIÓN DA INFECCIÓN POLO VIRUS SARS-CoV-2 NOS CEMITERIOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA ANTE A FESTIVIDADE DE TODOS OS SANTOS E DEFUNTOS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DA INFECCIÓN POLO VIRUS SARS-CoV-2 NOS CEMITERIOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA ANTE A FESTIVIDADE DE TODOS OS SANTOS E DEFUNTOS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DA INFECCIÓN POLO VIRUS SARS-CoV-2 NOS CEMITERIOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA ANTE A FESTIVIDADE DE TODOS OS SANTOS E DEFUNTOS.

  • Evitarase o contacto físico, e cumpriras e a medida de mantemento da distancia de seguridade interpersoal de a lo menos 1,5 metros, tanto dentro coma nos puntos de entrada do recinto.
  • Uso obrigatorio de mascarilla.
  •  Débense espaciar as visitas e evitar aglomeracións, fundamentalmente naqueles casos nos que se proceda ao adecentamento dos nichos ou tumbas por parte dos familiares. Recoméndase fomentar esta actividade nos días previos ao 1 e 2 de novembro.
  • Respectar un aforo máximo dunha persoa por cada catro metros cadrados de espazo computable de superficie do recinto.
  • Establécese un máximo de 4 persoas por grupo de visitas do mesmo grupo familiar/convivintes.
  • A duración das visitas deberá ser o máis breve posible non deberá ser superior a 30 minutos.
DESCARGAR BANDO