POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de caraácter persoal ao Responsable de Tratamento: CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR (en adiante A ENTIDADE), con dirección PLAZA DO CONCELLO, 1, 32710 – PEREIRO DE AGUIAR (OURENSE).

1.- DPO

O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que poderá contactar en [email protected]

2.- FINALIDADE DO TRATAMENTO

Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos no apartado “Comentarios”.

A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.
  • Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
  • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a entidade manteña con vostede.O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode levar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto.No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

3.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao chicar o botón “ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”

4.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS
Non cederemos os seus datos a terceiros.

5.- DEREITOS
Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

  • –  Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • –  Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
  • –  Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento
  • –  Dereito á portabilidade dos datos

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR: PLAZA DO CONCELLO, 1, 32710 – PEREIRO DE AGUIAR (OURENSE); [email protected]

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR en PLAZA DO CONCELLO, 1, 32710 – PEREIRO DE AGUIAR (OURENSE); [email protected]

6.- MEDIDAS DE SEGURIDADE

CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.