SERVIZOS SOCIAIS

Horario

Horario de atención ao público. De luns a venres de 8.30 a 15.00 h

633 347 164 / 622 387 058 / 622 366 917

Se tes algunha consulta relativa a esta sección, non dubides en chamar.

ssociales@concellopereiro.com

A través do email recibiremos as vosas dúbidas e comentarios relativos a esta área.

OFICINA DE ASESORAMENTO E TRAMITACIÓN DE PRESTACIÓNS SOCIAIS

Asesoramento e tramitación de diferentes prestacións económicas e asistenciais, atendendo ás necesidades sociais que presenta cada persoa ou familia.

 

PRESTACIÓNS MUNICIPAIS

 

 

SERVIZO DE EDUCACIÓN E APOIO FAMILIAR

 

 

 

SERVIZO COFINANCIADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Servizo educativo e psicosocial de prevención, intervención e apoio as familias e á comunidade en xeral, que ten por finalidade promover a calidade de vida e o benestar social das familias e os seus membros.

Obxetivos:

 • Ofrecer apoio socioeducativo integral ás familias, como marco de referencia donde se desenvolven as persoas.
 • Fomentar a autonomía e a integración no entorno de todas as familias.
 • Promover e dinamizar redes comunitarias de apoio e de axuda mutua ás familias.
 • Favorecer a prevención de situacións de risco e/ou dificultade sociofamiliar.
 • Promover o recoñecemento social das familas como principais axentes educadores.

 

Contacto:

 • Telf: 622366917
 • Email: mullereigualdade@pereiro.gal

 

PRESTACIÓNS SUPRAMUNICIPAIS:

  • Valoración da dependencia
  • Transporte adaptado
  • Acollemento familiar
  • Axudas familia con menores a cargo
  • Titulo familia numerosa
  • Certificado minusvalía
  • Axudas Inclusión Social
  • Pensións non contributivas
  • Residencias maiores
  • Renda Integración social (RISGA)
  • Programas Termalismo
  • Vacacións maiores
  • Axudas para emigrantes retornados…

SERVIZOS SOCIAIS

Últimas Noticias de Servizos Sociais

Aquí aparecerá o listado das noticias referentes a esta sección: