MEDIDAS EN RELACIÓN CO SERVIZO DE RECADACIÓN DO IAE 2021

MEDIDAS EN RELACIÓN CO SERVIZO DE RECADACIÓN DO IAE 2021

Resolución na Xunta de Goberno Local de data 17/09/2021 do expediente Nº 1613/2021, na que se ESTABLECEN AS SEGUINTES MEDIDAS EN RELACIÓN CO SERVIZO DE RECADACIÓN DO IMPOSTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE 2021):

  • PRIMEIRO.- A oficina de recadación para calquera xestión que os administrados queiran pódense facer telefonicamente, sendo os teléfonos de contacto do Servizo de Recadación os seguintes: 988 22 62 14 – 988 25 93 85
  • SEGUNDO.- O período de cobro do Imposto Actividades Económicas (IAE) do 2021, queda establecido de pago en voluntaria da seguinte maneira: PERÍDO DE PAGO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2021: dende o 01/10/2021 ata o 02/12/2021.
  • TERCEIRO.- No caso de AUTOLIQUIDACIÓNS, os administrados deberán comunicarse telefonicamente coa oficina de Recadación, que lles facilitará o recibo para proceder ao seu pago.
  • CUARTO.- Os pagos dos tributos e prezos públicos municipais farase mediante transferencia bancaria ou nos caixeiros automáticos das Entidades Colaboradoras (ABANCA). No caso de escoller a transferencia bancaria a oficina de recadación facilitará o IBAN da conta de Recadación onde deben realizar os ingresos.
DERCARGAR BANDO