SAÚDE

Accións para mellorar a saúde e o benestar no municipio

1. A Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no SNS (EPSP)

  • ¿Por qué é necesaria?
  • ¿En qué consiste?

2. O ámbito local e a saúde da poboación

  • O papel do municipio na saúde.
  • ¿Qué se fixo ata agora no noso concello?

3. O Pereiro de Aguiar súmase a estratexia

  • Mesa de coordinación intersectorial.
  • Mapa de recursos comunitarios.
  • Cronograma.

4. Accións promovidas na EPSP