II Campaña de Compostaxe doméstica

Damos inicio á II Campaña de Compostaxe doméstica de SOGAMA E DEPUTACIÓN DE OURENSE para todos os concellos da provincia agás Ourense Cidade Queres participar na II Campaña de Compostaxe doméstica? Estos son os requisitos que tes que cumplir: Ter a túa primeira residencia en calquera dos concellos que conforman a provincia de Ourense Non […]

ver máis

Chamamento á poboación sen vacinar

Prezados veciños e veciñas do Pereiro de Aguiar: Rematada a primeira tanda de vacinación a toda a poboación diana, e inmersos xa nas repescas mediante a autocita, diríxome a vós para solicitar colaboración. Se ben as taxas de poboación inmunizada son altas no conxunto da Área Sanitaria, non é menos certo que aínda temos unha […]

ver máis

AVISO para as urbanizacións Veiga de Abaixo e Monterrei

O CONCELLO VAI REALIZAR TRABALLOS DE REPINTADO DAS RÚAS DA URBANIZACIÓN VEIGA DE ABAIXO. DATAS E HORARIOS: LUNS 30 DE AGOSTO DE 8:30H A 13:30H E DE 15:00H A 19:00H MARTES 31 DE AGOSTO DE 8:30H A 13:30H E DE 15:00H A 19:00H (NO CASO DE NON PODER REMATAR O LUNS) O CONCELLO VAI REALIZAR […]

ver máis

Bando sobre a escaseza de auga no Pereiro de Aguiar

O noso concello atópase en situación de pre-emerxencia en relación ao subministro de auga potable Como consecuencia desta escaseza de auga, resulta imprescindible reducilo consumo, en consecuencia tómanse as seguintes medidas de obrigado cumprimento: Só se poderá facer uso da auga de abastecemento para destinala ao consumo doméstico. Prohíbese calquera outro. Non se poderá : […]

ver máis

Axudas económicas para responder ao impacto provocado polo Covid-19 na hostalería do Pereiro de Aguiar

Aprobación das bases reguladoras das axudas económicas para responder ao impacto provocado pola Covid-19 na hostalaría do concello do Pereiro de Aguiar (Reactiva Pereiro II) De conformidade co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións,  publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse […]

ver máis

Período de pago de IBI Urbana e Rústica e de BICES 2021

O SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR. FAI SABER: Resolución na Xunta de Goberno Local de data 28/05/2021 do expediente Nº 379/2021, naque se ESTABLECEN AS SEGUINTES MEDIDAS EN RELACIÓN CO SERVIZO DERECADACIÓN DO IMPOSTO DE BENS INMOBLES DE URBANA, RÚSTICA E BICES (IBIURBANA, RUSTICA E BICES 2021): PRIMEIRO.- A oficina de […]

ver máis