II Campaña de Compostaxe doméstica

II Campaña de Compostaxe doméstica

Damos inicio á II Campaña de Compostaxe doméstica de SOGAMA E DEPUTACIÓN DE OURENSE para todos os concellos da provincia agás Ourense Cidade

Queres participar na II Campaña de Compostaxe doméstica? Estos son os requisitos que tes que cumplir:

  • Ter a túa primeira residencia en calquera dos concellos que conforman a provincia de Ourense
  • Non ter participado en anteriores campañas de fomento da compostaxe doméstica
  • Ter polo menos 50 metros cadrados de horta ou xardín
  • Comprometerte a estar presente no teu domicilio duandte as 2 visitas que se realizarán

Anímate a participar! Contas cas seguintes vantaxes:

  • Un composteiro e a formación para usalo correctamente. De Balde!
  • Terás fertilizante de primeira calidade sen esforzarte
  • Coidas do medio ambiente
DERCARGA O FOLLETO INFORMATIVO