Resolución de Alcaldía: Selección de persoal laboral temporal Subvención RISGA ano 2023

Selección de persoal laboral temporal Subvención RISGA ano 2023 Expediente núm.: 916/2023 Actividade: Selección de persoal e provisión de posto Procedemento: Selección de persoal e provisión de postos Expediente relacionado: 245/2023 Asunto: Selección de persoal laboral temporal.- Subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social […]

ver máis

Acta definitiva e proposta de contratación do Tribunal Cualificador: Expediente de selección subvención RISGA 2023 (Peón forestal)

Resolución de Alcaldía del acta definitivo del tribunal calificador: (peón forestal) Expediente núm.: 916/2023 Procedemento: Seleccións de Persoal e Provisións de Postos Expediente relacionado: 245/2023 Asunto: Subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga) para o […]

ver máis

Excursión do “Programa envellecemento activo para maiores de 55 anos”

Excursión a Coruña do centro de maiores Destino: A Coruña Saída: 9:00h, do Centro de Maiores dos Gozos. Chegada: 20:00h, o Centro de Maiores dos Gozos. Itinerario: Torre de Hércules, Acuario, almorzo e visita do centro da cidade. *Inscricións por rigorosa orde de inscrición. INSCRICIÓNS NO TELÉFONO 678 190 483 OU PERSOALMENTE NO CENTRO DE […]

ver máis

Construción de senda peonil e ciclista en Pereiro de Aguiar

Construción de senda peonil e ciclista en Pereiro de Aguiar  1ª fase OBXECTIVO: Mellorar a seguridade viaria e a accesibilidade dos peóns e ciclistas dende Santa Marta ata a Urbanización Veiga de Abaixo. CUSTO TOTAL DO PROXECTO: 39.864,64 € ADXUDICADO: EXCAVACIONES P.PROL S.L.U. PROXECTO FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA- NEXTGENERATIONEU  

ver máis

Expediente de selección subvención APROL RURAL 2023 (Peón forestal)

Resolución de Alcaldía pola que se aproba a contratación.- Expediente de selección subvención APROL RURAL 2023 (Peón forestal) Expediente núm.: 797/2023 Actividade: Seleccións de Persoal e Provisións de Postos Procedemento: Seleccións de Persoal e Provisións de Postos Expediente relacionado: 244/2023 Asunto: Subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) para o exercicio […]

ver máis

Acta definitiva e proposta de contratación do Tribunal Cualificador.- Expediente de selección subvención APROL RURAL 2023 (Peón forestal)

EXPEDIENTE DE SELECCIÓN SUBVENCIÓN APROL RURAL 2023 (PEÓN FORESTAL) Nas instalacións do Salón de Plenos da Casa do Concello do Pereiro de Aguiar, sendo as 12:00 horas do día 11 de maio de 2023 reúnese de novo o Tribunal Cualificador que xulgou os exercicios das probas selectivas para a provisión de tres (3) prazas de […]

ver máis

Acta de constitución do Tribunal Cualificador.- Expediente de selección subvención APROL RURAL 2023 (Peón forestal)

ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR: (PEÓN FORESTAL) Nas instalacións do Concello do Pereiro de Aguiar – Praza do Concello, 1 -, sendo as 09:50 horas do día 4 de maio de 2023, procédese á constitución do Tribunal que xulgará os exercicios das probas selectivas para a provisión de tres (3) prazas de peón forestal […]

ver máis

Aviso sobre os vertidos na porta do punto limpo

TRAS OBSERVAR DE XEITO CONTINÚADO ENSERES DE DIVERSA ÍNDOLE NO EXTERIOR DO PUNTO LIMPO, RECORDÁSELLES QUE ESTÁ PROHIBIDO, SEN NINGÚN TIPO DE EXCEPCIÓN, DEPOSITAR CALQUERA TIPO DE ENSER OU LIXO EN TERREOS PÚBLICOS, INCLUÍDOS A PORTA E EXTERIORES DO PUNTO LIMPO DE VILABOA. PREGAMOS ACUDAN AO PUNTO LIMPO NO SEU HORARIO DE APERTURA, E ENTREGUEN […]

ver máis

Aviso e solicitude de ” Concilia-verán 2023″

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O ACCESO “CONCILIA VERÁN” 2023  Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro Oficinas Municipais ou Sede Electrónica. Prazo de entrega: do 15 de Maio ao 2 de Xuño Publicación das listas provisonais de admitidos: 12 de Xuño Prazo subsanación de erros: do 12 ao 14 de Xuño Publicación das lista definitivas: 15 […]

ver máis

Viernes de consumo responde sobre nuevos métodos de pago

Lembramos que a Xunta, a través do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, puxo a disposición da cidadanía os VENRES DE CONSUMO RESPONDE. Polo que os venres 5 de maio ás 12.30 celebraremos a través da aula virtual de consumo unha charla aberta sobre NOVOS MÉTODOS DE PAGO. Faremos unha pequena exposición sobre os dereitos que temos e responderemos a […]

ver máis