Resolución de Alcaldía: Selección de persoal laboral temporal Subvención RISGA ano 2023

Resolución de Alcaldía: Selección de persoal laboral temporal Subvención RISGA ano 2023

Selección de persoal laboral temporal Subvención RISGA ano 2023

Expediente núm.: 916/2023
Actividade: Selección de persoal e provisión de posto
Procedemento: Selección de persoal e provisión de postos
Expediente relacionado: 245/2023
Asunto: Selección de persoal laboral temporal.- Subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga) e se aproba a súa convocatoria para o ano 2023
Obra/servizo subvencionado: S
Categoría profesional: Peón forestal (V)

No Diario Oficial de Galicia (DOG) núm. 22 do 01.02.2023, publícase a ORDE do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga), e se aproba a súa convocatoria para o ano 2023.

Descargar Resolución