Expediente de selección subvención APROL RURAL 2023 (Peón forestal)

Expediente de selección subvención APROL RURAL 2023 (Peón forestal)

Resolución de Alcaldía pola que se aproba a contratación.- Expediente de selección subvención APROL RURAL 2023 (Peón forestal)

Expediente núm.: 797/2023
Actividade: Seleccións de Persoal e Provisións de Postos
Procedemento: Seleccións de Persoal e Provisións de Postos
Expediente relacionado: 244/2023
Asunto: Subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) para o exercicio do ano 2023
Obra/servizo subvencionado: Tarefas de silvicultura e limpeza de montes
Categoría profesional: Peón forestal (V)

No Diario Oficial ed Galicia (DOG) núm. 2 do 01.02.2023, publicase a Orde do 9 de  xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural), e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2023. (DOG núm. 22 de 01.02.2023).

Descargar Resolucion