Bases de selección de persoal laboral temporal.- Subvención RISGA ano 2023 (Peón forestal)

Bases de selección de persoal laboral temporal.- Subvención RISGA ano 2023 (Peón forestal)

Selección de persoal laboral temporal.- Subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga) e se aproba a súa convocatoria para o ano 2023

BASES QUE REXERÁN A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR

Ao abeiro da Orde do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga), e se aproba a súa convocatoria para o ano 2023

  • Sistema selectivo: OPOSICIÓN
  • Categoría profesional: Peón forestal
Descargar Resolucion