Acta provisional do Tribunal Cualificador: Expediente de selección subvención APROL RURAL 2023 (Peón forestal)

Acta provisional do Tribunal Cualificador: Expediente de selección subvención APROL RURAL 2023 (Peón forestal)

ACTA PROVISIONAL DO TRIBUNAL CUALIFICADOR: EXPEDIENTE DE SELECCIÓN SUBVENCIÓN APROL RURAL 2023 (PEÓN FORESTAL)

Nas instalacións do Auditorio do Centro de Día dos Gozos, na Derrasa – O Pereiro de Aguiar, sendo as 09:50 horas do día 4 de maio de 2023 reúnese o Tribunal Cualificador que xulgará os exercicios das probas seletivas para a provisión de tres (3) prazas de peón forestal (persoal laboral temporal), do proceso de selección de persoas desempregadas para a obra/ servizo “Tarefas de silvicultura e limpeza de montes” (peóns forestais), ao a b e i r odo disposto no artigos 14 e 15 da ORDE do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2023 (DOG núm. 22, do mércores 1 de febreiro de 2023).

Descargar Resolucion