Acta de valoración de méritos do Tribunal Cualificador: Obradoiro Dual de Emprego Pereiro – San Cibrao ano 2022

Acta de valoración de méritos do Tribunal Cualificador: Obradoiro Dual de Emprego Pereiro – San Cibrao ano 2022

Acta de valoración de méritos do Tribunal Cualificador: Obradoiro Dual de Emprego Pereiro – San Cibrao ano 2022

Director/a:

DESCARGAR ACTA

Administrativo/a:

DESCARGAR ACTA

Docente Albanelería:

DESCARGAR ACTA

Docente Xardinería

DESCARGAR ACTA

Alumnado traballador

DESCARGAR ACTA