Acta de valoración de méritos del Tribunal Calificador: Obradoiro Dual de Empleo Pereiro – San Cibrao año 2022

Acta de valoración de méritos del Tribunal Calificador: Obradoiro Dual de Empleo Pereiro – San Cibrao año 2022

Acta de valoración de méritos del Tribunal Calificador: Obradoiro Dual de Empleo Pereiro – San Cibrao año 2022

Director/a:

DESCARGAR ACTA

Administrativo/a:

DESCARGAR ACTA

Docente Albañilería:

DESCARGAR ACTA

Docente Jardinería

DESCARGAR ACTA

Alumnado traballador

DESCARGAR ACTA