Resolución Alcaldía contratación persoal do Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar 2021

Resolución Alcaldía contratación persoal do Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar 2021 Contratación persoal director do Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar 2021   Contratación persoal administrativo do Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar 2021   Contratación monitor forestal do Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar 2021   Contratación docente albanelería […]

ver máis

Resolución de Alcaldía: Aprobación do listado definitivo proposto polo Tribunal (Persoal directivo, docente e administrativo) para o Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021

Aprobación do listado definitivo proposto polo Tribunal para o Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021 Aprobación Listado definitivo proposto polo Tribunal (Docente albanelería) Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021:   Aprobación Listado definitivo proposto polo Tribunal (Docente forestal) Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021:   Aprobación […]

ver máis

Acta de constitución e valoración entrevista e acta valoración méritos do Persoal do Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar 2021

Acta de constitución e valoración entrevista e acta valoración méritos do Persoal do Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar 2021   Acta de valoración de méritos do Persoal Director do Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar 2021:   Acta de valoración de méritos do Persoal Administrativo do Obradoiro Dual de Emprego Terras de […]

ver máis

Resolución de Alcaldía: Listados definitivos de admitidos e excluídos. Persoal directivo, docente e administrativo Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021

Listado definitivo de admitidos / excluídos (Persoal directivo, docente e administrativo Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021)   Docente albanelería Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021: Docente Forestal Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021 Administrativo/a Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021 Director/a Obradoiro […]

ver máis

Resolución de Alcaldía: Listados provisionais de admitidos – excluídos: Persoal directivo, docente e administrativo Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021

Resolución de Alcaldía: Listados provisionais de admitidos – excluídos: Persoal directivo, docente e administrativo Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021 Docente albanelería Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021: Docente Forestal Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021: Administrativo Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021: […]

ver máis

Resolución Alcaldía selección persoal subvención RISGA 2021

Selección de persoal laboral temporal Subvención para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (RISGA) para o ano 2021 (peón de xardinería) No Diario Oficial de Galicia (DOG) núm. 78 do 27.04.2021, publícase a ORDE do 12 de abril de 2021 pola […]

ver máis