Expediente de selección subvención Fondo compensación ambiental ano 2023 (Peón forestal)

Bases de selección de persoal laboral temporal: Expediente de selección subvención Fondo compensación ambiental ano 2023 (Peón forestal) Expediente núm.: 1133/2023 Actividade: Seleccións de Persoal e Provisións de Postos Procedemento: Seleccións de Persoal e Provisións de Postos Asunto: Convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo […]

ver máis

Resolución de Alcaldía: Selección de persoal laboral temporal Subvención RISGA ano 2023

Selección de persoal laboral temporal Subvención RISGA ano 2023 Expediente núm.: 916/2023 Actividade: Selección de persoal e provisión de posto Procedemento: Selección de persoal e provisión de postos Expediente relacionado: 245/2023 Asunto: Selección de persoal laboral temporal.- Subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social […]

ver máis

Acta definitiva e proposta de contratación do Tribunal Cualificador: Expediente de selección subvención RISGA 2023 (Peón forestal)

Resolución de Alcaldía del acta definitivo del tribunal calificador: (peón forestal) Expediente núm.: 916/2023 Procedemento: Seleccións de Persoal e Provisións de Postos Expediente relacionado: 245/2023 Asunto: Subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga) para o […]

ver máis

Expediente de selección subvención APROL RURAL 2023 (Peón forestal)

Resolución de Alcaldía pola que se aproba a contratación.- Expediente de selección subvención APROL RURAL 2023 (Peón forestal) Expediente núm.: 797/2023 Actividade: Seleccións de Persoal e Provisións de Postos Procedemento: Seleccións de Persoal e Provisións de Postos Expediente relacionado: 244/2023 Asunto: Subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) para o exercicio […]

ver máis

Acta definitiva e proposta de contratación do Tribunal Cualificador.- Expediente de selección subvención APROL RURAL 2023 (Peón forestal)

EXPEDIENTE DE SELECCIÓN SUBVENCIÓN APROL RURAL 2023 (PEÓN FORESTAL) Nas instalacións do Salón de Plenos da Casa do Concello do Pereiro de Aguiar, sendo as 12:00 horas do día 11 de maio de 2023 reúnese de novo o Tribunal Cualificador que xulgou os exercicios das probas selectivas para a provisión de tres (3) prazas de […]

ver máis

Acta de constitución do Tribunal Cualificador.- Expediente de selección subvención APROL RURAL 2023 (Peón forestal)

ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR: (PEÓN FORESTAL) Nas instalacións do Concello do Pereiro de Aguiar – Praza do Concello, 1 -, sendo as 09:50 horas do día 4 de maio de 2023, procédese á constitución do Tribunal que xulgará os exercicios das probas selectivas para a provisión de tres (3) prazas de peón forestal […]

ver máis

Resolución de Alcaldía: Lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de selección de persoal laboral e creación de Bolsa de emprego para realizar contratacións laborais temporais para os anos 2023 – 2024 (Auxiliar de axuda no fogar)

Lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de selección de persoal laboral e creación de Bolsa de emprego para realizar contratacións laborais temporais para os anos 2023 – 2024 (Auxiliar de axuda no fogar)

ver máis