Expediente de selección subvención Fondo compensación ambiental ano 2023 (Peón forestal)

Expediente de selección subvención Fondo compensación ambiental ano 2023 (Peón forestal)

Bases de selección de persoal laboral temporal: Expediente de selección subvención Fondo compensación ambiental ano 2023 (Peón forestal)

Expediente núm.: 1133/2023
Actividade: Seleccións de Persoal e Provisións de Postos
Procedemento: Seleccións de Persoal e Provisións de Postos
Asunto: Convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2023, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais de Galicia
Obra/servizo subvencionado: Proxecto técnico para actuacións de conservación, reposición e restauración do ambiente nas beiras do río Loña
Categoría profesional: Peón forestal.

BASES QUE REXERÁN A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NO CONCELLO

Ao abeiro da ORDE do 29 de decembro de 2022 pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2023, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais

Sistema selectivo: OPOSICIÓN
Categoría profesional: Peón forestal

Descargar Resolución