Resolución de Alcaldía: Listados provisionais de admitidos – excluídos: Persoal directivo, docente e administrativo Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021

Resolución de Alcaldía: Listados provisionais de admitidos – excluídos: Persoal directivo, docente e administrativo Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021

Resolución de Alcaldía: Listados provisionais de admitidos – excluídos: Persoal directivo, docente e administrativo Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021

Docente albanelería Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021:

DERCARGAR RESOLUCIÓN

Docente Forestal Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021:

DERCARGAR RESOLUCIÓN

Administrativo Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021:

DERCARGAR RESOLUCIÓN

Director Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021:

DERCARGAR RESOLUCIÓN

Docente Educación Básica Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021:

DERCARGAR RESOLUCIÓN