Medidas en relación ao imposto IVTM 2020

Medidas en relación ao imposto IVTM 2020

Conforme ó disposto no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación da crisis sanitaria polo COVID-19 e a Resolución do 15 de marzo do 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19, ditouse por esta Alcaldía Resolución do expediente Nº 541/2020 do 17/03/2020, na que se ESTABLECEN AS SEGUINTES MEDIDAS EN RELACIÓN CO SERVIZO DE RECADACIÓN DO IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM 2020):

Descargar BANDO con máis información