Suspensión temporal dos servicios de Recollida de Enseres e Punto Limpo

Suspensión temporal dos servicios de Recollida de Enseres e Punto Limpo

O Concello do Pereiro de Aguiar comunica tras a declaración da situación e prórroga do Estado de Alarma que:
A DEPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE, COMO PRESTADORA DOS SEGUINTES SERVIZOS AVISA DA SÚA SUSPENSIÓN TEMPORAL, POR NON TRATARSE DE SERVIZOS ESENCIAIS:
A actividade do Servizo de Recollida de Enseres a Domicilio.
Servizo de Punto Limpo.
PROHÍBESE O DEPÓSITO DE ENSERES VOLUMINOSOS NA VÍA PÚBLICA E AO CARÓN DOS CONTEDORES.

Descargar BANDO con máis información