Resolución de Alcaldía: Selección de persoal laboral temporal Subvención RISGA ano 2022

Resolución de Alcaldía: Selección de persoal laboral temporal Subvención RISGA ano 2022

Selección de persoal laboral temporal:

Subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga) e se aproba a súa convocatoria para o ano 2022


Categoría profesional:
Peón forestal

DESCARGAR RESOLUCIÓN