Consellos da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para o aforro de auga

Consellos da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para o aforro de auga

Dende o Concello animamos aos nosos veciños e ao público en xeral a tomar conciencia do uso responsable da auga, especialmente en nestes momentos de sequía

Aforro de auga dende o Concello

  • Aforro no suministro para usos non prioritarios,como rego de xardíns, piscinas, campos xogo e baldeos das rúas
  • Reducción da presión nocturna en redes urbanas
  • Revisión e control das liñas en alta e baixa nas captacións de auga para abastecemento
  • Vixilancia no funcionamento das depuradoras

Aforro de auga dos veciños

  • Pechar a billa durante o enxaboado e o cepillado
  • Emprego da ducha para evitar o uso de auga innecesaria
  • Usar os sistemas de aforro de auga
  • Encher a lavadora e o lavalouzas en cada lavado
  • Reutilizar auga sobrante do lavado de alimentos
DESCARGAR FOLLETO