Resolución de Alcaldía: Aprobación da lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de selección de persoal laboral temporal e creación de Bolsa de emprego para os anos 2022 – 2023 (Limpador/a)

Resolución de Alcaldía: Aprobación da lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de selección de persoal laboral temporal e creación de Bolsa de emprego para os anos 2022 – 2023 (Limpador/a)

Aprobación da lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de selección de persoal laboral temporal e creación de Bolsa de emprego para os anos 2022 – 2023 (Limpador/a)

 

DESCARGAR RESOLUCIÓN