Resolución de Alcaldía: Aprobación da lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de selección de persoal laboral temporal e creación de Bolsa de emprego para os anos 2022 – 2023 (Electricista – Oficial 1ª)

Resolución de Alcaldía: Aprobación da lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de selección de persoal laboral temporal e creación de Bolsa de emprego para os anos 2022 – 2023 (Electricista – Oficial 1ª)

Aprobación da lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de selección de persoal laboral temporal e creación de Bolsa de emprego para os anos 2022 – 2023 (Electricista – Oficial 1ª)

 

DESCARGAR RESOLUCIÓN