Bases de selección de persoal laboral temporal: Subvención APROL RURAL ano 2022 (Peón forestal)

Bases de selección de persoal laboral temporal: Subvención APROL RURAL ano 2022 (Peón forestal)

BASES QUE REXERÁN A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR

Ao abeiro da ORDE do 7 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e as subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural), e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2022)


Sistema selectivo: OPOSICIÓN
(Categoría profesional: Peón forestal)


Estas bases teñen como finalidade o establecemento do sistema, procedemento e baremos das
probas que se aplicarán na selección de persoal para cubrir 3 prazas de peón forestal con carné de conducir a tempo completo durante nove meses, para a realización de obras ou servizos de “Tarefas silvicultura e limpeza de montes”.

 

DESCARGAR BASES