Bases de selección de persoal laboral temporal: Obradoiro dual de emprego Pereiro – San Cibrao

Bases de selección de persoal laboral temporal: Obradoiro dual de emprego Pereiro – San Cibrao

Bases que rexerán a selección de persoal laboral temporal no Concello
do Pereiro de Aguiar

Ao abeiro da ORDE do 21 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2022

Denominación do obradoiro de emprego: Obradoiro dual de emprego Pereiro – San Cibrao

Categoría profesional: Persoal directivo

Categoría profesional: Persoal docente

Categoría profesional: Alumnado traballador

Categoría profesional: Persoal administrativo