Bases de selección de persoal laboral temporal: Centro de Información á Muller (CIM) 2022 – 2023

Bases de selección de persoal laboral temporal: Centro de Información á Muller (CIM) 2022 – 2023

Bases de selección de persoal laboral temporal: Centro de Información á Muller (CIM) 2022 – 2023

Estas bases teñen como finalidade o establecemento do sistema, procedemento e baremos das probas que se aplicarán na selección de persoal laboral temporal, a tempo completo, para cubrir as prazas necesarias para o centro de información á muller (CIM) de titularidade municipal, composto polo seguinte persoal:

  • (1) Un/ha “asesor/a psicolóxico (A1)”: que deberá posuír titulación de grao, ou titulación equivalente, en Psicoloxía, e contar con formación e experiencia en temas relacionados coa igualdade de oportunidades por razón do xénero, que ostentará a dirección do servizo.
  • (1) Un/ha “asesor/a xurídico (A1)”: que deberá posuír titulación de grao, ou equivalente, en Dereito, e contar con formación e experiencia en temas relacionados coa igualdade de oportunidades por razón do xénero, que levará a acabo as tarefas de asesoramento xurídico.

 

DESCARGAR RESOLUCIÓN