Bando municipal sobre as medidas en relación que taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos do ano 2021

Bando municipal sobre as medidas en relación que taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos do ano 2021

O Sr. Alcalde-Presidente do Excmo. Concello do Pereiro de Aguiar fai saber:

No boletín oficial da provincia de Ourense (BOP nº 120 do 29 de maio de 2021), expediente do concello 1138/2021 na que se establecen as seguintes medidas en relación que taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos do ano 2021.

A oficina de recadación para calquera xestión que os administrados queiran pódense facer telefonicamente, sendo os teléfonos de contacto do servizo de recadación os seguintes:

988 31 77 20/24/25/26/29 – 988 25 93 85

 

DESCARGAR BANDO