Aviso sobre depositar enseres e/ou restos vexetais nos contenedores verdes

Aviso sobre depositar enseres e/ou restos vexetais nos contenedores verdes

Luis Menor Pérez, alcalde do concello do Pereiro de Aguiar, fai saber:

Por razóns de convivencia cidadá e para unha xestión máis sostible do lixo, tras observar de xeito continúado enseres de diversa índole ao lado e no interior dos contedores, recordáselles que está prohibido, sen ningún tipo de excepción, depositar calquera tipo de enser ou resto vexetal ao carón e dentro dos contedores, pois dificulta a retirada e xenera problemas de insalubridade pública.

DESCARGAR AVISO