Axudas para familias numerosas

Axudas para familias numerosas

Convocatoria e bases reguladoras para a concesión de axudas destinadas ao apoio económico ás familias numerosas

Aprobación das bases reguladoras da convocatoria de axudas destinadas ao apoio económico ás familias numerosas do Concello do Pereiro de Aguiar (Reactiva Pereiro) De conformidade co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións

DESCARGAR BOP