Axudas á natalidade

Axudas á natalidade

Bases das axudas á natalidade “Benvido o Pereiro”

Constitúe o obxecto destas bases a regulación das axudas que o Concello do Pereiro de Aguiar, outorgaralle, mediante concorrencia non competitiva, á persoa que durante os anos 2020-
2022 teña un fillo ou filla, constitúa a tutela ou adopción dun neno ou nena, a través do procedemento previsto nos artigos 19.2 na Lei 9/2007, do 13 de xuño , de subvencións de Galicia.
A través do procedemento regulado nestas bases, o Concello do Pereiro de Aguiar concederá axudas polo feito certo do parto/tutela/adopción dun neno/a que tivese ou teña lugar durante os anos 2020-2022.

DESCARGAR BOP