Axudas económicas para responder ao impacto provocado polo Covid-19 na hostalería do Pereiro de Aguiar

Aprobación das bases reguladoras das axudas económicas para responder ao impacto provocado pola Covid-19 na hostalaría do concello do Pereiro de Aguiar (Reactiva Pereiro II) De conformidade co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións,  publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse […]

ver máis