Resolución de Alcaldía: Listado definitivo de admitidos / excluídos selección subvención Fondo compensación ambiental ano 2023 (Peón forestal)

Resolución de Alcaldía: Listado definitivo de admitidos / excluídos selección subvención Fondo compensación ambiental ano 2023 (Peón forestal)

Listado definitivo de admitidos/as e excluídos/as na selección de persoal laboral temporal no concello do Pereiro de Aguiar. de catro a peons forestais para a obra/servizo “Proxecto técnico para actuacións de conservación. reposición e restauración nas beiras do río Loña”.

Descargar Resolución