Programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social da Covid-19 nos alugueiros de vivenda habitual

Programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social da Covid-19 nos alugueiros de vivenda habitual

O Instituto Galego de Vivenda e Solo publicou o día 6 de abril de 2021 a Resolución do 26/02/2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social da Covid-19 nos alugueiros de vivenda habitual.

Prazo de presentación: Ata o 30 de setembro de 2021.

Requisitos:

  • a. Ter nacionalidade española ou residir legalmente
  • b. Ser titulares, en calidade de persoa inquilina, dun contrato de alugamento de vivenda cunha duración mínima dun ano.
  • c. Que a vivenda arrendada constitúa a residencia habitual e permanente.
  • d. Estar ao día do pagamento da renda do alugueiro correspondente ás 3 últimas mensualidades.
  • e. Estar en situación de vulnerabilidade económica.

Contías das axudas:

Será de 500 euros mensuais, sen que en ningún caso poida exceder o importe da renda do contrato, polo prazo en que se acredite estar en situación de vulnerabilidade como consecuencia da Covid-19, durante un período máximo de 6 meses.

Documentación:

  • Contrato de alugamento da vivenda.
  • Extractos ou certificados bancarios acreditativos do pagamento das últimas 3 mensualidades da renda.
  • Anexo II.
  • Documentación acreditativa dos ingresos correspondente ao mes anterior ao da presentación da solicitude.
  • Outra documentación que acredite a situación de vulnerabilidade.

Para obter máis información pode acudir ao Departamento de Servizos Sociais do concello ou chamar ao número de teléfono 988 25 93 85.

DESCARGAR BASES