Bases de selección de persoal laboral temporal: Subvención fomento do emprego ano 2021(Socorristas)

Bases de selección de persoal laboral temporal: Subvención fomento do emprego ano 2021(Socorristas)

BASES QUE REXERÁN A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR

Ao abeiro da ORDE do 12 de abril de 2021 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais, e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2021.

  • Sistema selectivo: OPOSICIÓN
  • Categoría profesional: Socorristas
DESCARGAR BASES