Actas proceso selección de persoal Fondo de compensación medioambiental (Peón forestal) 2023

Actas proceso selección de persoal Fondo de compensación medioambiental (Peón forestal) 2023

Acta de constitución do Tribunal Cualificador, Acta da valoración exame práctico e Acta de valoración da proba de galego do proceso de selección de persoal Fondo de compensación medioambiental (Peón forestal) 2023

Descargar Acta de constitución do Tribunal Cualificador Descargar Acta de valoración da proba práctica Descargar Acta de valoración da proba de galego