Actas do proceso selectivo Peón Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) 2022: acta de constitución, actas de valoración dos exercicios, acta de valoración final e plantilla de respostas do 1º exercicio

Actas do proceso selectivo Peón Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) 2022: acta de constitución, actas de valoración dos exercicios, acta de valoración final e plantilla de respostas do 1º exercicio

Actas do proceso selectivo Peón Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) 2022: acta de constitución, actas de valoración dos exercicios, acta de valoración final e plantilla de respostas do 1º exercicio

 

DESCARGAR ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DESCARGAR ACTA DE VALORACIÓN DO 1º EXERCICIO DESCARGAR ACTA DE VALORACIÓN DO 2º EXERCICIO DESCARGAR ACTA DE VALORACIÓN DA PROBA DE GALEGO DESCARGAR ACTA DE VALORACIÓN FINAL DESCARGAR PLANTILLA DE RESPOSTAS