Actas Peón de Brigada 2022

Acta de constitución e valoración de méritos do Tribunal Cualificador.- Peón de Brigada 2022 (Ampliación) Acta de valoración da proba de coñecementos do Tribunal Cualificador.- Peón de brigada 2022 (Ampliación) Acta de valoración da proba de galego do Tribunal Cualificador.- Peón de brigada 2022 (Ampliación)

ver máis

Actas Xefe de Brigada 2022

Acta de constitución e valoración de méritos do Tribunal Cualificador.- Xefe de Brigada 2022 (Ampliación) Acta de valoración da proba de coñecementos do Tribunal Cualificador.- Xefe de brigada 2022 (Ampliación)

ver máis