Actas Peón de Brigada 2022

Actas Peón de Brigada 2022

Acta de constitución e valoración de méritos do Tribunal Cualificador.- Peón de Brigada 2022 (Ampliación)

DESCARGAR ACTA

Acta de valoración da proba de coñecementos do Tribunal Cualificador.- Peón de brigada 2022 (Ampliación)

DESCARGAR ACTA

Acta de valoración da proba de galego do Tribunal Cualificador.- Peón de brigada 2022 (Ampliación)

DESCARGAR ACTA