Expediente de selección subvención Fondo compensación ambiental ano 2022 (Peón forestal)

Bases de selección de persoal laboral temporal: Expediente de selección subvención Fondo compensación ambiental ano 2022 (Peón forestal) Estas bases teñen como finalidade o establecemento do sistema, procedemento e baremos das probas que se aplicarán na selección de persoal laboral temporal para cubrir 5 prazas de peón forestal con carné de conducir a tempo completo […]

ver máis