Expediente de selección subvención Fondo compensación ambiental ano 2022 (Peón forestal)

Expediente de selección subvención Fondo compensación ambiental ano 2022 (Peón forestal)

Bases de selección de persoal laboral temporal:

Expediente de selección subvención Fondo compensación ambiental ano 2022 (Peón forestal)

Estas bases teñen como finalidade o establecemento do sistema, procedemento e baremos das probas que se aplicarán na selección de persoal laboral temporal para cubrir 5 prazas de peón
forestal
con carné de conducir a tempo completo durante tres meses, para o proxecto denominado “Conservación, reposición e restauración do ambiente na contorna da Serra e regato da Corveira e nas beiras do río Loña”.
Esta contratación estará subvencionada pola
Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ao abeiro da ORDE do 29 de decembro de 2021 pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2022, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais de Galicia (DOG núm. 16 do martes 25 de xaneiro de 2022).
DESCARGAR BASES