Probas para a obtención dos certificados de lingua galega

Probas para a obtención dos certificados de lingua galega

O pasado 13 de marzo a  Secretaría Xeral de Política Lingüística, convocou as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4.

O prazo de presentación se solicitudes:  do 14 de marzo ao  05 de abril de 2024.

O concello  abre o mesmo prazo para solicitar participar nas clases de apoio para preparar as devanditas probas.

Para máis información: Departamento de Educaión: Tfno: 622202697 .