INSTALACIÓNS

Outras instalacións e servizos

BRIGADAS DE CONSTRUCIÓN, XARDINERÍA, ELECTRICIDADE: Avisos ao concello en horario de oficina.

SERVIZO MUNICIPAL DE AUGAS (oficina de atención ao público sita na antiga Casa do Concello)
Horario de atención ao público: De luns a venres de 9.00 a 13.00 h.
Teléfono e Fax: 988259696

PISCINAS MUNICIPAIS SANTA MARTA: sitas na Urbanización Veiga de Abaixo, abertas en período estival.

INSTALACIÓNS

Últimas Noticias de Instalacións

Aquí aparecerá o listado das noticias referentes a esta sección: