II Concurso De Fotografía Pereiro Natural

II Concurso De Fotografía Pereiro Natural

II Concurso De Fotografía Pereiro Natural. Bases do concurso

A finalidade do concurso é dar a coñecer diferentes recunchos do noso Concello, polo que poden presentarse fotografías nas que predomine a temática natural , e/ou tamén combinadas con elementos culturais, etnográficos, etc. , sempre e cando formen parte do noso municipio.

O concurso rexerase polas seguintes BASES:

1. PARTICIPANTES:

Poden participar todas as persoas interesadas, a excepción dos membros do xurado. Cada participante pode presentar un máximo de tres fotografías, pero soamente poderá optar a premio cunha delas.

2. FORMATO:

As fotografías que se presenten deberán ser orixinais e inéditas, polo que non puideron ser presentadas na edición anterior.
Poderán ser en branco e negro ou cor, e deberán tomadas con cámaras dixitais. Non poderán conter marcas de auga, firma, nin ningún outro elemento que identifique ao participante.

3. PRESENTACIÓN:

A presentación das fotografías debe ser en formato JPG de alta calidade (suficiente para poder imprimilas nun tamaño de 50x40cm), cun tamaño máximo de 5Mb.
A presentación dos traballos farase por medios electrónicos, enviando o arquivo ao enderezo electrónico: cultura@concellopereiro.com No asunto do correo debe aparecer o nome do concurso “Pereiro Natural” e deberá conter dous adxuntos: por un lado a fotografía con título da imaxe e noutro adxunto
deberán presentarse os datos do participante:

  • Nome e apelidos
  • número de teléfono
  • enderezo electrónico
  • lugar onde se tomou a mesma.
DESCARGA AS BASES