Bando sobre enquisas de orzamentos familiares

Bando sobre enquisas de orzamentos familiares

Ponse en coñecemento de todos os veciños e veciñas que o Instituto Nacional de Estatística (INE) está a realizar a “ENQUISA DE ORZAMENTOS FAMILIARES” destinada a coñecer a estrutura dos gasto dos fogares.

En breve, as vivendas seleccionadas serán contactadas por un dos seus entrevistadores (por teléfono e/ou visita persoal).

Solicitamos a súa colaboración nesta enquisa posto que é algo oficial e obrigatorio.